Zagroda edukacyjna


Nasze Gospodarstwo od 2012 roku należy do Ogólnopolskiej sieci Zagród Edukacyjnych.

Zapraszamy szkoły do budowania indywidualnych projektów edukacyjnych w oparciu o zasoby naszego gospodarstwa i po konsultacji z nami. Oferujemy możliwość dopasowania programu pobytu do zainteresować, charakteru oraz wielkości grupy.

         Pobyt u nas, to czas wypełniony nauką, zabawą oraz integracja.

Uczniowie  mają niepowtarzalną okazję odkrycia uroków prawdziwie zdrowych produktów żywnościowych. Proponujemy zajęcia w kuchni np. własnoręczne wyrabianie i wypiekanie chleba w prawdziwym piecu chlebowym.

            Zapewniamy naszym gościom także inne atrakcje – podczas wycieczek dzieci mają okazję zetknąć się z ciekawymi okazami przyrody oraz ze zwierzętami gospodarskimi. Mogą także uczestniczyć w karmieniu zwierząt lub innych pracach wykonywanych w gospodarstwie.   

         Każdy uczeń ma możliwość wykonania własnoręcznej pamiątki z pobytu tzw. sianoploty.

Zagroda Edukacyjna „Kamez” daje możliwość, przeprowadzenia lekcji przyrody, historii geologii innych przedmiotów z dala od szkolnej ławki, poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. Dzieci bardzo długo nie zapomną smaku własnoręcznie przygotowanego chleba, czy ziemniaków pieczonych w ognisku.

                                                        

Tematy realizowane w gospodarstwie

 1. „ Z naturą za pan brat”

 

Czas trwania zajęć: do 5h

Przebieg zajęć: Wyprawa do przydomowego ogrodu, nazywanie poszczególnych gatunków warzyw i owoców oraz ziół. Spacer do miejsc odwiedzanych przez zwierzęta, omówienie biologii wybranych gatunków.

 • Demonstracja upraw ekologicznych z wyjaśnieniem dlaczego ekologia jest tak ważna;
 • Wyprawa do lisich nor, kąpieliska dzików, żeremi bobrów, podglądanie dudków, czarnych dzięciołów, pogawędka o tym dlaczego i jak żyć w zgodzie z naturą;
 • Ognisko, pieczenie kiełbaski, ziemniaków- prowadzący zadaje zagadki, a dzieci podają prawidłowe odpowiedzi.
 • Przejażdżka powozem konnym

 

 1. „Zwierzęta w zagrodzie”

 

Czas trwania zajęć: do 4h

Przebieg zajęć: Poznawanie różnych gatunków zwierząt oraz ich wykorzystanie w gospodarstwie.

 • „Demonstracja” konia. Pogawędka o jego budowie, wykorzystaniu, żywieniu;
 • „Demonstracja: krowy. Pogawędka o jej budowie, wykorzystaniu, żywieniu;
 • Wykład o drobiu w gospodarstwie
 • Ognisko, pieczenie kiełbaski.
 • Przejażdżka powozem konnym.

 

 

 1. „Chleba naszego powszedniego

                                                                                 

Czas trwania zajęć: do 4 h

Przebieg zajęć: Poznawanie sposobu wyrabiania i

pieczenia chleba

 • Czynny udział w wyrabianiu chleba;
 • Podczas jego pieczenia rozmowa o etapach przygotowania chleba i bezpieczeństwie pracy w kuchni;
 • Degustacja własnoręcznie wyrabianych produktów.
 • Ognisko pieczenie kiełbaski i ziemniaków;
 • Przejażdżka powozem konnym.

 

 1. „Park maszynowy”

 

Czas trwania zajęć: do 4h

Przebieg zajęć: Zapoznanie uczestników z

maszynami rolniczymi,

omówienie pracy na roli- dawniej i dziś

 • Zwiedzanie gospodarstwa oraz „Parku maszynowego”;
 • Przejażdżka ciągnikiem Lamborghini;
 • Przejażdżka powozem konnym;
 • Udział w pracach gospodarskich;
 • Ognisko z pieczeniem kiełbaski i ziemniaków;
 • Przejażdżka powozem konnym.
 1. „Na tropach Smętka”

 

Czas trwania zajęć: 3h

Przebieg zajęć: Edukacja o historii wsi Wawrochy na podstawie książki Melchiora Wańkowicza „Na tropach Smętka”

 • Szukanie pozostałości fundamentów siedliska Bogumiła Linki;
 • Zarys historyczny mazur i wsi Wawrochy na postawie książki Melchiora Wańkowicza „ Na tropach Smętka”;
 • Ognisko z pieczeniem kiełbaski i ziemniaków;
 • Przejażdżka powozem konnym.

 

 1. „Mleczna droga”

 

Czas trwania zajęć: do 4 h

Przebieg zajęć: Zdobycie wiedzy na temat mleka  i  jego pozyskiwania.

 • „Demonstracja krowy” –

wykład o tym skąd się bierze mleko;

 • Udział w udoju krowy;
 • Pogawędka o tym, co

można zrobić z mleka;

 • Quiz wiedzy o mleku, produktach mlecznych, zwierzętach ssących mleko;
 • Ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków;
 • Przejażdżka powozem konnym.