Nagrody, Dyplomy, Certyfikaty


JURAND 2005 – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie agroturystyki. Nagroda nadawana corocznie przez Starostę Szczycieńskiego

 

DYPLOM za III miejsce w kategorii „Najlepsze gospodarstwo agro-eko-turystyczne” w konkursie „Zielone Lato 2008”

 

WYRÓŻNIENIE w konkursie: „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2009” w kategorii „ekologia-środowisko”

 

PODZIĘKOWANIE – SOSW w Szczytnie

 

DYPLOM za zajęcie I miejsca w wojewódzkim etapie konkursu na NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE 2012 w kategorii „ekologia-środowisko”

 

DYPLOM za zajęcie I miejsca w konkursu „Zielone Lato 2012” w kategorii „NAJLEPSZE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE”

 

ZAŚWIADCZENIE – Elżbieta Kobus – o uczestniczeniu w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

 

ZAŚWIADCZENIE – Zdzisław Kobus – o uczestniczeniu w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

 

Podziękowanie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Szczytnie

 

Certyfikat, prawo do korzystania ze znaku „Produkt Warmia Mazury”

Laur Najlepsi z Najlepszych