Zagroda edukacyjna


Nasze Gospodarstwo od 2012 roku należy do Ogólnopolskiej sieci Zagród Edukacyjnych.

Podstawowym walorem naszej oferty jest autentyczność. Dzieci uczestniczą w życiu naszego gospodarstwa, mają bezpośredni kontakt ze zwierzętami i wykonują razem z  nami różnorodne prace – np. karmią i próbują doić krowy. Poznają w ten sposób życie i zwyczaje zwierząt gospodarskich oraz  uprawę roślin w ogrodzie i w polu.

Proponujemy także zajęcia edukacyjne umożliwiające poznanie życia łąk, pastwisk i lasu. Pokazujemy dzieciom bogactwo i piękno przyrody, zachęcając do słuchania jej odgłosów.

Tematy realizowane w gospodarstwie

  1. „ Z naturą za pan brat”

 

Czas trwania zajęć: do 5h

Przebieg zajęć: Wyprawa do przydomowego ogrodu, nazywanie poszczególnych gatunków warzyw i owoców oraz ziół. Spacer do miejsc odwiedzanych przez zwierzęta, omówienie biologii wybranych gatunków.

  • Demonstracja upraw ekologicznych z wyjaśnieniem dlaczego ekologia jest tak ważna;
  • Wyprawa do lisich nor, kąpieliska dzików, żeremi bobrów, podglądanie dudków, czarnych dzięciołów, pogawędka o tym dlaczego i jak żyć w zgodzie z naturą;
  • Ognisko, pieczenie kiełbaski, ziemniaków- prowadzący zadaje zagadki, a dzieci podają prawidłowe odpowiedzi.
  • Przejażdżka powozem konnym

 

  1. „Zwierzęta w zagrodzie”

 

Czas trwania zajęć: do 4h

Przebieg zajęć: Poznawanie różnych gatunków zwierząt oraz ich wykorzystanie w gospodarstwie.

  • „Demonstracja” konia. Pogawędka o jego budowie, wykorzystaniu, żywieniu;
  • „Demonstracja: krowy. Pogawędka o jej budowie, wykorzystaniu, żywieniu;
  • Wykład o drobiu w gospodarstwie
  • Ognisko, pieczenie kiełbaski.
  • Przejażdżka powozem konnym.

 

 

  1. „Chleba naszego powszedniego

                                                                                 

Czas trwania zajęć: do 4 h

Przebieg zajęć: Poznawanie sposobu wyrabiania i

pieczenia chleba

  • Czynny udział w wyrabianiu chleba;
  • Podczas jego pieczenia rozmowa o etapach przygotowania chleba i bezpieczeństwie pracy w kuchni;
  • Degustacja własnoręcznie wyrabianych produktów.
  • Ognisko pieczenie kiełbaski i ziemniaków;
  • Przejażdżka powozem konnym.

 

  1. „Park maszynowy”

 

Czas trwania zajęć: do 4h

Przebieg zajęć: Zapoznanie uczestników z

maszynami rolniczymi,

omówienie pracy na roli- dawniej i dziś

  • Zwiedzanie gospodarstwa oraz „Parku maszynowego”;
  • Przejażdżka ciągnikiem Lamborghini;
  • Przejażdżka powozem konnym;
  • Udział w pracach gospodarskich;
  • Ognisko z pieczeniem kiełbaski i ziemniaków;
  • Przejażdżka powozem konnym.
  1. „Na tropach Smętka”

 

Czas trwania zajęć: 3h

Przebieg zajęć: Edukacja o historii wsi Wawrochy na podstawie książki Melchiora Wańkowicza „Na tropach Smętka”

  • Szukanie pozostałości fundamentów siedliska Bogumiła Linki;
  • Zarys historyczny mazur i wsi Wawrochy na postawie książki Melchiora Wańkowicza „ Na tropach Smętka”;
  • Ognisko z pieczeniem kiełbaski i ziemniaków;
  • Przejażdżka powozem konnym.

 

  1. „Mleczna droga”

 

Czas trwania zajęć: do 4 h

Przebieg zajęć: Zdobycie wiedzy na temat mleka  i  jego pozyskiwania.

  • „Demonstracja krowy” –

wykład o tym skąd się bierze mleko;

  • Udział w udoju krowy;
  • Pogawędka o tym, co

można zrobić z mleka;

  • Quiz wiedzy o mleku, produktach mlecznych, zwierzętach ssących mleko;
  • Ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków;
  • Przejażdżka powozem konnym.